YENİ AÇILAN KULÜPLER HAKKINDA DUYURU

Üniversitemiz 22.04.2016 tarih ve 48 sayılı senato kararı ile “ALKÜ Öğrenci

Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” ne uygun olarak Rektörlük onayı ile aşağıda listesi

verilen Öğrenci Kulüplerinin kurulmasına karar verilmiştir.

 • Denizcilik Ve Su Sporları Kulübü
 • Tenis Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Organizasyon ve Tanıtım Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Uluslararası Ticaret Kulübü
 • Resim ve Sanatsal Aktiviteler Kulübü
 • Üniversiteli Akil Öğrenciler Kulübü
 • Voleybol ve Plaj Voleybol Kulübü
 • İşletme Mühendisliği Kulübü
 • Tarih Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Genç Tema Kulübü
 • Endüstri Mühendisliği Kulübü
 • Doğa ve Doğa Aktiviteleri Kulübü
 • Bilgisayar ve Bilişim Kulübü
 • Ekonomi ve Finans Kulübü
 • Kadın ve Demokrasi Gençlik Kulübü
 • Futbol Kulübü
 • İzcilik Kulübü
 • Halkoyunları Kulübü
 • Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Kulübü
 • Uzakdoğu Sporları Kulübü
 • Atatürk İlkeleri ve Kültürü Kulübü
Eski Site