Prof. Dr. Can Tansel TUĞCU

ÖZGEÇMİŞ

1980 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 1998-2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Akademik hayatına Aralık 2002’de Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladı. “İktisat Politikasında Etkinlik Sorunu: Teori ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama” ve “Türkiye’de İllerin Temel Büyüme Dinamikleri: Para ve Maliye Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri” isimli tezleriyle yüksek lisans ve doktora derecelerini alan TUĞCU’nun doktora tezi 2013 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından “Yılın Doktora Tezi Birincilik Ödülüne” layık görüldü ve kitap olarak bastırıldı. Dr. Can Tansel TUĞCU 23 Ocak 2014 tarihinde Makro İktisat alanında Doçent unvanına yükseldi. 2015 yılında on üç yıl süre ile kesintisiz hizmet ettiği ve çeşitli akademik/idari görevlerde bulunduğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümündeki görevinden ayrılarak, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalına Doç. Dr. olarak atandı. 2018-2019 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi “Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” Müdürlüğünü yürüttü. Ekim 2019’da Profesör kadrosuna atanan TUĞCU, görevine 11.11.2019 tarihinden itibaren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Prof. Dr. Can Tansel TUĞCU, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

BAĞLI BİRİMLER

Fakülteler

 1. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 2. Turizm Fakültesi
 3. Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 4. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Meslek Yüksekokulları

 1. Gazipaşa M.R.B Meslek Yüksekokulu
 2. ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu

 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 1. Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-TURAM)
 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-SAM)
 3. Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-YÖRKAM)

 

Daire Başkanlıkları, Müşavirlik, Koordinatörlükler, Birimler

 1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 3. Hukuk Müşavirliği
 4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
 5. YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) Burs Programı Koordinatörlüğü
 6. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon (BAP)Birimi
 7. Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
 8. Enerji Yönetim Birimi

 

Kurullar ve Komisyonlar

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu