Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

ÖZGEÇMİŞ

1979 yılında Savur’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimlerini Fethiye’de tamamladı. Lisans öğrenimini 2000 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans öğrenimini Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı bünyesinde “Halk Türkülerinin Dili Üzerine Yapısal Bir İnceleme” başlıklı tezi ile 2003 yılında, doktora öğrenimini ise aynı enstitüde Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında “Gencine-i Adalet Üzerine Dilbilgisi İncelemesi ve İktidar Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi” adlı tezi ile 2010 yılında tamamladı. 2000-2001 yılında Denizli’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2001-2011 yılları arasında araştırma görevlisi, 2011-2014 yılları arasında yardımcı doçent ve 2014-2020 yılları arasında da doçent kadrosunda çalıştı. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu üyelikleri, eğitim komisyonu üyeliği, senato üyeliği, meslek yüksek okulu müdürlüğü, enstitü müdürlüğü gibi idarî görevler de yürüttü. 2020 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesine çalışmaya başlayan Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR’in “Lübnan Türk Ağızları” ve “Öz Dilbilim, Kültür ve Düşünce Sistemi Paradigması” isimli kitapları ile 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası makalesi ve yayımlanmış sözlü bildirisi vardır. Türkçenin Türkiye dışındaki varlığı üzerinde farklı coğrafyalarda saha çalışmaları gerçekleştirmiş olup Türkçe, dilbilimi ve dil felsefesi üzerine çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergi editörlük görevleri üstlenmiş olan Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir 2015 yılında Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) tarafından verilen “Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”, 2020 yılında da merkezi Almanya’da bulunan Türklerin Dünyası Enstitüsü (IFWT- Institut für die Welt der Türken, München-Deutschland) tarafından verilen “Türk Dili ve Kültürüne Hizmet ve Yayın Ödülü”" almıştır. İngilizce, Arapça ve Japonca bilen Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR evli ve iki çocuk babasıdır. 

 

BAĞLI BİRİMLER

Fakülteler

 1. Eğitim Fakültesi
 2. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
 3. Spor Bilimleri Fakültesi

 

Enstitü

 1. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Meslek Yüksekokulları

 1. Akseki Meslek Yüksekokulu
 2. ALTSO Meslek Yüksekokulu

 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 1. Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-GITAM)
 2. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-SEM)
 3. Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSAM)
 4. Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-UZEM)
 6. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 7. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 8. Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 9. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-TÖMER)

 

Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
 2. Türk Dili Bölümü

 

Daire Başkanlıkları, Müdürlükler, Koordinatörlükler, Birimler

 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 4. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 5. Akademik Yazım Koordinatörlüğü
 6. Yayınevi (ALKÜY)

 

Kurullar ve Komisyonlar

 1. Senato Eğitim Komisyonu
 2. Yayın Komisyonu