Rektörün

Rektör Mesajı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektörlüğü görevini şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, tüm Yükseköğretim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörlük bir yöneticilik görevi olmanın ötesinde gelecek nesilleri yetiştirmede ve geleceği inşa etmede üstlenilmiş önemli bir sorumluluktur. Görev sürem boyunca üstlendiğim bu önemli görevi başarıyla yerine getirme ve devraldığım bu bayrağı bir ileri merhaleye taşıma gayreti içerisinde olacağım.

Üniversiteler, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet sağlama misyonuyla içinde bulunduğu bölgenin ve ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası, eşsiz güzellikte doğası ile Ülkemizin önemli bir turizm bölgesi olan Alanya, konumu ve şehrin dinamikleriyle pek çok alanda gelişime ve yatırıma açık önemli bir potansiyele sahiptir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak bölgemizin potansiyelini en doğru şekilde değerlendirerek eğitim, teknoloji, tarım ve başta sağlık olmak üzere alternatif turizmiyle bir cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına karşın kısa sürede yakaladığı ivmeyle, Alanya özelinde ülkemizin önemli bir değeridir. Üniversitemizin yeni yönetimi olarak bizler de, evrensel standartları önceleyen, değişime ve gelişime açık, demokratik ve katılımcı yaklaşımları önemseyen, adaletin ve liyakatin esas alındığı, şeffaf, hesap verebilir ve insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaştırmak adına yılmadan, yorulmadan elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

Başta, şehrimizin güzide üniversiteleri olmak üzere diğer tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde, geleceğin dünyasını şekillendirecek hizmetler sunmak ve  üniversitemizi daha üst konumlarda görmek  hedefi,  ekip olarak motivasyonumuzu hep üst sınırda tutarak kararlı ve azimli çalışmamızda yol gösterecektir.

Bu vesileyle, Üniversitemizin bilgi üretme, araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile yükseköğretim alanına farklılıklar sunacağını belirtir, tüm öğrencilerimize ve çalışanlarımıza başarılı bir eğitim- öğretim yılı dilerim.  

 

Prof. Dr. Ekrem KALAN

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü