2016-2017 YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU İLANI

2016-2017 YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU İLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2016-2017 YAZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANI
(MEZUNLAR VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2016-2017 Yaz Dönemi için 750 öğrenci alınacaktır. 

 

Kimler Başvurabilir ; 

 

  • MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen esaslara göre;

 

  • İlgili programlardan mezun olan öğrenciler ile;

 

·        2016-2017 bahar dönemi sonu itibarıyla ilgili programların örgün ve açıköğretim fakültelerinin 1. sınıfını tamamlayanlar dahil olmak üzere 2. 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrencileri başvurabilirler.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 07 Nisan-21 Nisan 2017 tarihleri arasında alınan ön başvurularda yeterli başvuru yapılan aşağıdaki öğretmenlik alanlarında (Ek- 1) ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi” uyarınca yürütülecektir.

 

Online Ön Başvuru Tarihi

07 Nisan-21 Nisan 2017

Başvuru Adresi

 Başvuru için tıklayınız.

Sonuçların İlanı

22 Nisan 2017

Kesin Kayıt

24 Nisan 2017-5 Mayıs 2017

Derslerin Başlaması

27 Mayıs 2017

Telefon

0 242 510 61 30/3053

e-posta

formasyon@alanya.edu.tr

  • Başvurular Transkript not ortalamasına 4’lük sisteme göre değerlendirilecektir. Mezunlarda 100’lük sisteme göre mezun olanların hepsinin dönüşümü YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır.
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti; ALKÜ öğrencileri için;1900  TL, diğer üniversite öğrencileri için 2000 TL olarak belirlenmiştir. Programa kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler bu ücretin ilk taksitini kayıt olurken diğer taksitini 2. dönem başlangıcında (Eylül, 2017) ödeyeceklerdir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir:

a)Kayıt için başvuru dilekçesi,

b)Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

c)Lisans mezunları için onaylı lisans not durum belgesi, öğrenciler için transkript,

ç)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d)İki adet vesikalık fotoğraf,

e)Öğrenim ücretinin birimce belirlenen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu


 
Ek-1. Başvuru Yapılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alanları

 

Kontenjan

1. Adalet/Muhasebe Finansman/ Pazarlama ve Perakende/İ.İ.B.F

75

2. Felsefe/Sosyoloji/Psikoloji

75

3. Turizm

75

4. Tarih/ Coğrafya /Sanat Tarihi /Arkeoloji

75

5. Türk Dili ve Edebiyatı

75

6. Sağlık (Hemşirelik / Ebelik / Sağlık Memuru)

75

7. Beden Eğitimi

75

8. Fizik /Kimya /Biyoloji / Matematik

40

9. Mühendislik

40

10. Din Kültürü ve Ahlak. Bil/İHL. M. D.

35

11. Yabancı Diller

35

12. Ziraat

20

13. Güzel Sanatlar

20

14.Ulaştırma

20

15. İletişim

15

TOPLAM

750

 

*Kontenjanı dolmayan alanlardan artan kontenjanlar başvuru oranına göre diğer alanlara eşit bir şekilde paylaştırılacaktır.

**Dönemler 7’şer haftalık hızlandırılmış program şeklinde yürütülecektir.

      I.Dönem: 27 Mayıs 2017- 9 Temmuz 2017 arası; II.Dönem: 09 Eylül 2017 -15 Ekim 2017 arası

***Dersler Hafta İçi (Pazartesi-Salı 17:30’dan sonra) ve Hafta Sonu (Cumartesi-Pazar) grubu şeklinde yürütülecektir.


  • 06 Nisan, 2017