ALKÜ’DE 15 TEMMUZ KONFERANSI

  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • 16 July, 2021

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ), 15 Temmuz’la ilgili ikinci konferans da gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında ikinci konferans dijital bağlamda gerçekleştirildi. Çevirim içi gerçekleştirilen ve “Kadim Türk Devlet Yapısına Emperyalist Saldırılar ve 15 Temmuz” başlıklı konferansın konuşmacısı ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, yönlendiricisi ise ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı idi. Programın açılışında Dekan Şaktanlı, Gençliğe Hitabeden bir bölüm okuyarak sözü Aydemir’e bıraktı.

Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, öncelikle katılımcılara Antalya Valiliği’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik etkinliklerinde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın mesajını iletti. Ardından Türk tarihinin ilk nutuk metni olan Orhon Abideleri, ilk siyasetnamesi olan Kutadgu Bilig’den devlet felsefesi ve toplum yapısı örneklerini sundu.

5000 yıllık kadim devlet geleneğinin ve medeniyet tasavvurunun adalet ve liyakat üzerine inşa olduğunu tarihî metinlerden örneklendiren Aydemir, devletin hiçbir zümreye, obaya, oymağa, dinî gruba vs. teslim edilemeyecek kut sahibi bir yapıyı barındırdığını vurguladı. Örneklerini Alanya’nın da fatihi olan Alaaddin Keykubat’a Zencani tarafından sunulan siyasetname ile de destekleyen Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Osmanlı Devleti örneklerini de, Sultan Ahmed’e sunulmuş Gencine-i Adalet (Adalet Hazinesi) adlı siyasetnameden paylaştı. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserine değinen Aydemir, cemaat veya STK görünümlü gayr-nizamî istihbarî kuruluşlar ile paralel devlet oluşumlarının kadim ve kudretli Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni işgal edemeyeceklerini en son 15 Temmuz 2016’da canı pahasına ispat eden necip milletimizin en büyük hazinemiz olduğu belirtildi. Ayrıca bu millî bilinçle yetişen, düşünüp sorgulayan genç nesilden çok ümitli olduğu vurgulayan Aydemir’e, konuşması sonrası konferansın yönlendiricisi Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı da teşekkür ederek aklın, adaletin ve liyakatin hakim olduğu kadim devlet yapımızın ilelebet payidar olacağını vurguladı.