ALKÜ’DE ERMENİ MESELESİ KONUŞULDU

  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • 29 April, 2021

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından “Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi” konulu çevirim içi konferans düzenlendi.

Son günlerde Türkiye’nin gündeminde yoğun olarak konuşulan ‘Ermeni Meselesi’ ALKÜ’nün de gündeminde yer aldı. ALKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen ve Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol’un konuşmacı olarak katıldığı “Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi” konulu çevirim içi konferansta konu tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Ülkü Küçük’ün yaptığı etkinlikte Bayramol, Türklerle yüzyıllarca bir arada yaşayan Ermenilere, Osmanlı Devleti tarafından tarihin hiçbir sayfasında rastlanmayan özgürlükler verildiğini dile getirdi. Eray Bayramol konuşmasında Ermeni sorununun tarihsel anlamının Osmanlı Devleti’nden alınacak topraklar üzerinde bağımsız bir Ermenistan kurulması girişimleri ve Türk Devleti’nin bu duruma karşı çıkmasının oluşturduğu çatışmalardan kaynaklandığını ifade etti. Bayramol devamında “Ermeni Meselesi ilk defa ıslahat gerekçesiyle Batılıların müdahalesi ve Ermenilerin gayretleriyle ortaya atılmıştır. Ermeni Meselesi denilen olgu, Birinci Dünya Savaşı’nda yerini “sözde Ermeni katliamına” bırakmıştır.” dedi. Bayramol “Söz konusu olayların sebebi gerçekte Ermeniler olmasına ve bu gerçek batılı yazarlarca da dile getirilmesine rağmen ve dahası bu gerçek Türk ve yabancı arşivlerce de doğrulanmış olmasına rağmen sorumluluk Türklere yüklenmeye çalışılmıştır. Bu çaba günümüze kadar aktarılarak intikal etmiştir.” şeklinde konuştu.

“ERMENİ SOYKIRIMI” İFADESİ KABUL EDİLEMEZ

Ermeni Meselesini tarihsel olayları ve yansımalarını detaylı olarak paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın yaptığı açıklamada ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmasına yönelik de tepki gösterdi. Bayramol konuşmasında; “Ermeniler geçmişte yabancı devletlerin maşası rolünü üstlenmişlerdir. ABD Başkanı Biden’in iki gün önce yaptığı açıklamaya bakıldığında, Ermenilerin maşa olma rolünü hala devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Türkiye'nin Mavi Vatan'da, Libya'da Kıbrıs'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da gerçekleştirdiği haklı ve başarılı mücadeleye karşı tehdit niteliğinde olan Biden'in açıklaması kabul edilemez. Türk Devleti tarihten gelen haklı mücadelesini sürdürmeye azimle devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.