ALKÜ YÖNETİMİ, SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • 10 June, 2021

Üniversitemizde eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen ile Üniversitemiz İdari Kurulu arasında 2021 yılı Haziran ayı Kurum İdari Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Kurum idari kurulları başlıklı 22’inci maddesi “Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunlarının kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idari kurulları oluşturulur…” hükmü uyarınca düzenlenen toplantıda talep ve istekler görüşüldü.

Toplantıda personelin özlük hakları ile diğer sosyal hakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.