KONAKLAMA SAHİPLERİ, LEJYONER HASTALIĞINA DİKKAT!

  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • 26 April, 2021

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan,  lejyoner bakterisi konusunda konaklama yapacakları uyardı.

Ülkemizde ve dünyada küresel bir salgınla mücadele edilmesi birçok konuda olduğu gibi seyahat ve tatil sektörünün de uzun süre sekteye uğramasına ve konaklama tesislerinin kapalı olmasına neden oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, havaların ısınmasıyla sezon başında az sayıda da olsa açılacak konaklama birimlerini misafir kabul etmeye başlamadan önce Lejyoner hastalığı konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Önemli açıklamalar yaptı.

Hastalığın ciddi bir akciğer enfeksiyonuna neden olan “Legionella pneumophila” isimli bakteriden kaynaklanan bir tür zatürre olduğunu ifade eden Erdoğan, “Seyahat ilişkili olan bu hastalık önemli bir halk sağlığı problemidir. Ülkemiz seyahat ilişkili Lejyoner hastalığının en sık saptandığı ülkelerden biridir” dedi. Konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Erdoğan, “Legionella bakterileri toprakta ve nehirler, göller, dereler gibi doğal su kaynaklarında bulunur. Ancak bina su sistemlerinde, termal su banyoları, jakuzili havuzlar, soğutma kuleleri gibi suyun olduğu her türlü yerde çoğalan bakteri duyarlı kişilere solunum yoluyla bulaşabilir” diyerek bu tür yerlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Büyük binalardaki sıhhi tesisatların yapısal özelliklerinin bakterilerin büyümesi ve çoğalmasının yanı sıra daha kolay yayılmasına da neden olduğunu ifade eden Erdoğan, “COVID-19 nedeni ile uzun süredir kapalı kalan konaklama birimleri sezon başında misafir kabul etmeden önce birtakım önlemleri yerine getirmelidir. Lejyoner hastalığı saptanan oteller iki yıl süresince takip altına alınır ve düzenli aralıklarla su sistemlerinde Legionella kültürünün yapılması zorunlu olduğu için ciddi bir ekonomik meblağ ile karşılaşabilirler. Bu önlemlere uymayan oteller ise kapatılma riski ile karşılaşabilir.” dedi.

Kapalı kalan konaklama tesisleri sezona başlamadan önce alınması gereken tedbirleri Prof. Dr. Haluk Erdoğan, şu şekilde sıraladı:

“− Bütün sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı 70°C’a kadar çıkarılmalı (heating) ve en az 24 saat süre ile bu düzeyin korunması sağlanmalıdır

− Bütün sıcak su muslukları ve duş başlıklarından en az 5-10 dakika süre ile suyun akıtılması sağlanmalı (flushing) ve bu şekilde musluktan akan suyun sıcaklığı en az 60°C olmalıdır.

− En az 24 saat süre ile musluklardan akan suyun sıcaklığı 60°C’ın üstünde tutulmalıdır.

−Sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde bakiye klor miktarı en az 3 ppm olacak şekilde hiperklorinasyon yapılmalı, en az 24 saat süre ile bu düzey korunmalıdır.

− Duş başlıkları ve musluklar temizlenmeli ve oluşan kireç tabakaları giderilmelidir.

− Soğutma kuleleri tümü ile boşaltılmalı, bütün tortu ve kirlilik uzaklaştırılmalıdır. İç yüzeyler temizlenmeli ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.”

 

ALKÜ’LÜ PROFESÖR TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTI

Öte yandan ülkemizde bu konuda kısıtlı sayıda çalışmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Haluk Erdoğan, bu konuda önemli bir çalışmaya imza atarak Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği çatısı altında kendisinin koordinatörlüğü ve başkanlığını yürüttüğü “Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubu”nu kurduklarını belirtti. ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan Koordinatörlüğünü ve başkanlığını yürüttüğü çalışma grubu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ilk kez bilimsel bir derneğin çatısı altında “Leginella Enfeksiyonları Çalışma Grubu” kurulmuştur. Legionella enfeksiyonları için bilimsel çalışmaları desteklemek, eğitimler vererek farkındalığı artırmak, hastalığı önlemeye yönelik bilimsel bir alt yapı oluşturmak,  uluslararası derneklerle işbirliği yaparak bu konuda ülkemizi daha etkin hale getirmek amacıyla kurduk. ” diye konuştu. Ayrıca Avrupa Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubunun kurulmasında da aktif rol alan ve T.C. Sağlık Bakanlığı Lejyoner Hastalığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Haluk Erdoğan, Lejyoner hastalığının kişiden kişiye temas yoluyla bulaşmadığını vurguladı.