BOĞAZKENT’TE KUŞ HALKALAMA KURSU

  • ALKÜ BASIN
  • 29 Ekim, 2021

TÜBİTAK Bilim İnsanlarını Destekleme Başkanlığı 2237-A programı tarafından desteklenen “Göç Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar: Kuş Halkalama, Geolocator ve Sayım Teknikleri Kursu” başlıklı proje, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hakan KARAARDIÇ koordinatörlüğünde Boğazkent’te (Serik, Antalya) gerçekleştirildi.

Üniversitelerde yaban hayatında kuşların popülasyon ve göç ekolojileri ile ilgili (Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi) bilimsel araştırma yapan genç araştırmacılar ve bu konuya merak duyan lisansüstü öğrencilerine, kuş araştırmalarında dünyada yaygın olarak kullanılan kuş halkalama ve markalama yöntemi, geolocator cihazı ve sayım tekniklerini bilimsel bir çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek amaçlanan projede 12 farklı üniversite ve devlet kurumlarından 20 katılımcıya, konusunda uzman 8 eğitmen ve 4 yardımcı personel tarafından 5 gün teorik ve 2 gün uygulamalı eğitimler verildi.

Proje Koordinatörü Dr. Hakan Karaardıç” Teorik derslerde kuşların anatomisi ve fizyolojisi, kuş göçleri, göç araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu, Geolocator cihazı, Yırtıcı kuşlar, Su kuşları, Orman kuşları, son olarak da bu araştırmada elde edilen verilerin analiz teknikleri, modelleme ve CBS anlatıldı. Projenin uygulama kısmı bir gece çadır kamplı olmak üzere Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitim ve Kuş Halkalama İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Uygulamada Ağ kurma ve kaldırma, ağlara yakalanan kuşların alınması, yakalanan kuşların halkalanması, tür teşhisleri konuları gösterildi ve katılımcıların bu deneyimi uygulayarak kazanmaları sağlandı. Eğlenerek, uygulayarak çok önemli bilgi ve deneyimler kazanarak etkinlikten ayrıldıklarını ifade eden katılımcıların bu görüşleri, gerek kendi araştırmalarında gerekse ileriye dönük diğer araştırmalara yol gösterme adına bu projeyi başarılı kılmaktadır. Bu nedenle, özellikle göç ve popülasyon araştırmaları açısından Türkiye’nin en önemli araştırma istasyonlarından biri olan Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu’nda bu proje örneği gibi lisansüstü öğrenci ve akademisyenlere, ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilimsel ve sosyal projeler yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Son olarak sözlerini “günümüzün artan çevre sorunları, biyolojik çeşitlilikte azalma ve küresel iklim değişikliği, bizleri özellikle çocuklarımızı doğa sevgisi ve doğa koruma bilinciyle yetiştirme konusunda daha fazla sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik gerek özel okullarımız gerekse devlet okullarımızla işbirliği çalışma ve etkinlikler yapmak istiyoruz. ALKÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi işbirliğinde temelleri attığımız Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonumuzun en önemli amaç ve hedeflerinden biri çevre eğitimidir. Bu amaçla tüm kurumlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır.” ifadeleriyle bitirdi.