Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

1980 yılında Trabzon-Maçka’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans (2001), ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans (2004), New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton Tarih Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı (2009).

Meslek hayatına T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda sözleşmeli arşiv uzmanı olarak başladı. Burada, Almanya ile ilgili belgelerin tasnifinde görev yapmakta iken, kısa süre sonra Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı bünyesinde açılan sınavı kazandı ve burada iki yıla yakın araştırma görevlisi olarak çalıştı (2002-2004). Ardından New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton Tarih Bölümü’nde, öğretim asistanı (teaching assistant) olarak çalıştı (2004-2009). 2009-2012 yılları arasında, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Bu sürede, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı (2009-2012) ve bölüm başkan yardımcılığı (2011-2012) görevlerini yürüttü. 2012’de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti; burada Ekim 2013’te doçent, Ocak 2019’da profesör oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı (2015-2019) ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi müdür yardımcılığı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Aynı zamanda, Maltepe Üniversitesi bünyesinde yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı (2015-2019).

2016-2017 eğitim öğretim yılında, TÜBİTAK 2219 bursuyla, bir yıl süreyle, Berlin Freie Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde araştırmacı konuk bilim insanı statüsünde bulundu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise aynı bölümde bu kez Alexander von Humboldt Vakfı bursu ile, yedi ay süreyle, deneyimli araştırmacı statüsünde bulunmuş ve yine Humboldt bursu kapsamında bir ay süreyle Paris’te, Fransa Milli Kütüphanesi’nde Türk yazmaları üzerinde çalışmıştır.

Ulusal ve uluslararası makalelerinin, kitap bölümlerinin ve ansiklopedi maddelerinin yanı sıra yayımlanmış dört kitap çalışması bulunmaktadır. İlk kitabı, 1730 İsyanı’na dair Fransa Milli Kütüphanesi’nde bulunan bir yazma eserin yayını ve eserin/isyanın bir değerlendirmesi olup Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Doğu Dilleri ve Edebiyatının Kaynakları serisinde 2010 yılında yayımlanmıştır: Politics and Governance in the Ottoman Empire: the Rebellion of 1730. Doçentlik çalışması, Kadı ve Günlüğü başlığıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasında 2013’te çıkmıştır. Aynı yıl, Osmanlı döneminin önemli suyolu köylerinden Küçükköy (Gaziosmanpaşa) üzerine bir kitabı daha yayımlanmıştır: Küçükköy-Taşlıtarla-Gaziosmanpaşa: Bir İlçenin Öyküsü. İstanbul: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yayınları. Son kitabı, Deniz Cenk Demir ile birlikte editoryal bir çalışma olup çoğunluğu 19. yüzyıl Osmanlı sosyal-ekonomik tarihi üzerine 33 akademik makaleden oluşmaktadır: History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2016.

Prof. Karahasanoğlu, ulusal ve uluslararası dergilerde makale hakemliklerinin yanı sıra TÜBİTAK araştırma projelerinde değerlendirme jürilerinde sıkça bulunmuş, proje danışmanlığı üstlenmiş ve Türkiye Bilimler Akademisi bünyesinde ödül hakemlikleri yapmıştır.

2016 yılında, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (GEBİP) layık görülmüştür.

24.12.2019 tarihi itibarıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görevine başlamıştır.

Prof. Karahasanoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

BAĞLI BİRİMLER

Fakülteler

1- Eğitim Fakültesi

2- Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

3- Spor Bilimleri Fakültesi

 

Enstitü

1- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Meslek Yüksekokulları

1- Akseki Meslek Yüksekokulu

2- ALTSO Meslek Yüksekokulu

 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

1- Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-GITAM)

2- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-SEM)

3- Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSUAM)

4- Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

5- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ - UZEM)

 

Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

 

Daire Başkanlıkları, Müdürlükler, Koordinatörlükler, Birimler

1- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

4- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

5- Akademik Yazım Koordinatörlüğü

6- Yayınevi (ALKÜY)

 

Kurul ve Komisyonlar

1- SenatoEğitim Komisyonu

2- Yayın Komisyonu

Üniversitemizden

Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No:80 Alanya Antalya/TÜRKİYE

+90 242 510 60 60

+90 242 510 60 09

alku@alanya.edu.tr