11/07/2017 ve 12/07/2017 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

11/07/2017 ve 12/07/2017 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim görevlisi ve uzman adaylarının yazılı sınavları ile okutman adaylarının sözlü sınavları 01/08/2017 tarihinde saat 15.00’de Üniversitemiz İşletme Fakültesinde yapılacaktır. 


  • 28 Temmuz, 2017