13.03.2017 Öğretim Üyesi İlanı

13.03.2017 Öğretim Üyesi İlanı

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

            Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları:

 

 • Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların,  doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçentlik kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
 • Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent adayları, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.
 • Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.
 • İlanımız Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında ve sabah gazetesinde 13/03/2017 tarihinde yayımlanmış olup, başvurular 27/03/2017 tarihinde sona erecektir.
 • Posta ile yapılan,  belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavları 29/03/2017 çarşamba günü saat 11.00’de Üniversitemiz İşletme Fakültesi toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

 

 

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

ADET

 

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

1

 

 

1

Doçentlik unvanını mali hukuk alanından almış olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

4

Muhasebe bilim dalında doktora yapmış olmak.Şirket birleşmeleri, bağımsız denetim ve duygusal zeka konularında çalışmış olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

 

1

4

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Finansal hizmet pazarlaması ve markalaşma konularında çalışmış olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

 

 

1

 

3

Doktora ve doçentlik unvanını eğitim programları ve öğretim alanından almış olmak. Öğrenen özerkliği, değer kazanımı ve sosyal bilgiler öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

 

3

Doktora ve doçentlik unvanını fen bilgisi eğitimi alanından almış olmak. Fen eğitiminde TGA yöntemi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

 

 

1

4

Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Eğitim kurumlarında mizah iklimi ve çatışma yönetimi stratejileri konusunda çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

 

 

1

3

Kovalyant tensörlerin geometrik uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

1

4

Bitkisel uçucu yağların kanser hücrelerinin DNA’sı ve hücre zarı üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

1

 

1

Genel cerrahi alanında doçentlik unvanını almış olmak, periton yapışıklığı üzerine lipid düşürücü ilaçların etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

 

1

3

Cerrahi hastalarda malnutrisyonun morbiditeye olan etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

 

 

1

3

Üroloji Uzmanı olmak, mesaneye mitomisin termokemoterapisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

 

 

1

3

Üroloji uzmanı olmak, Üretral darlıkların tedavisinde amplatz renal dilatatör kullanımı ve sonuçları konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

3

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak, implant ile ilişkili enfeksiyon modeli konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

 

 

1

3

Radyoloji uzmanı olmak, jugular ven, optik sinir ve endovenöz lazer varis tedavisi konularında çalışmaları olmak.

 


 • 13 Mart, 2017