2016-2017 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU İLANI

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU İLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANI (MEZUNLAR VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016-2017 Bahar Dönemi için 500 öğrenci alınacaktır. Kontenjanların öğretmenlik alanlarına göre dağılımı, başvuru ve değerlendirme süreci ile programın hangi usül ve esalara göre yürütüleceği hakkındaki bilgilere aşağıdan erişebilirsiniz. Aşağıda yer alan bilgileri okumadan adayların başvuru yapmamaları önemle tavsiye edilmektedir.

 

Kimler Başvurabilir ; 

 

  • MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararında güncelleme yapan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen esaslara göre;

 

  • İlgili programlardan mezun olan öğrenciler başvurabilirler.

 

  • 2016-2017 bahar dönemi itibarıyla ilgili programların örgün ve açık öğretim fakültelerinin 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrencileri başvurabilirler.
  • Alt (1. ve 2.) sınıfların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 16 Ocak-31 Ocak 2017 tarihleri arasında alınan ön başvurularda yeterli başvuru yapılan aşağıdaki öğretmenlik alanlarında (Ek- 1) ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi” uyarınca yürütülecektir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapılabilecek öğretmenlik alanları ile bu alanlara başvuru yapabilmek için gerekli bölüm/program bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Bu bağlamda, adayların, başvuru yapmadan önce öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgeyi incelemeleri ve daha sonra uygun alana başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygun alana başvuru yapmayan adaylar, kesin kayıt hakkı elde etse bile kayıtları kesinlikle yapılamayacaktır. Uygulanacak akademik takvim ile ilgili hususlar ilan edilmiştir. Programa başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır:  

 

16 Ocak – 31 Ocak 2017

Online Başvuru Tarihi

Başvuru Adresi

 Başvuru İçin Tıklayınız

01 Şubat 2017

Sonuçların İlanı

02-17 Şubat 2017

Kesin Kayıt / Ders Kayıtları

20 Şubat  2017

Derslerin Başlaması

Telefon

0 242 518 11 44/3053

e-posta

formasyon@alanya.edu.tr

    

 

  • Başvurular Transkript not ortalamasına 4’lük sisteme göre değerlendirilecektir. Mezunlarda 100’lük sisteme göre mezun olanların hepsinin dönüşümü YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır. Eşitlik halinde okuyan öğrenciler için üniversite giriş puanları, mezunlarda ise mezun oldukları tarihin önce olmasına bakılacaktır.

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti; 2000 TL olarak belirlenmiştir. Programa kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler bu ücretin tamamını peşin olarak yatıracaktır.

 

 

Kesin Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a)Kayıt için başvuru dilekçesi,

b)Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

c)Lisans mezunları için onaylı lisans not durum belgesi, öğrenciler için transkript,

ç)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d)İki adet vesikalık fotoğraf,

e)Öğrenim ücretinin birimce belirlenen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

 Ek-1. Başvuru Yapılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alanları

 

Kontenjan

1. Adalet-Muhasebe Finansman/ Pazarlama ve Perakende, İ.İ.B.F.

60

2. Tarih/ Coğrafya /Sanat Tarihi /Arkeoloji

50

3. Turizm

50

4. Din Kültürü ve Ahlak. Bil/İHL. M. D.

50

5. Felsefe/Sosyoloji/Psikoloji

50

6. Sağlık (Hemşirelik / Ebelik / Sağlık Memuru)

50

7. Türk Dili ve Edebiyatı

50

8. Fizik /Kimya /Biyoloji / Matematik

20

9. Mühendislik/Ziraat/Su Ürünleri

40

10. Beden Eğitimi

60

11. Yabancı Diller /Güzel Sanatlar /İletişim

20

 

 

TOPLAM

500

 

*Kontenjanı dolmayan alanlardan artan kontenjanlar başvuru oranına göre diğer alanlara eşit bir şekilde paylaştırılacaktır.

**Dersler Hafta İçi (Pazartesi-Salı 17:30’dan sonra) ve Hafta Sonu (Pazar) grubu şeklinde yürütülecektir.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon için başvuru linki için tıklayınız.


  • 12 Ocak, 2017