2016 DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

2016 DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 1- Önlisans Diplomasının aslı veya yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi 
2- 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu. Askerlik Durumu Beyan Formu için tıklayınız.
 3- Mezun Olduğu Yüksekokuldan alacağı onaylı ders içerikleri.
 4- Yüksekokul öğrenimi süresince almış olduğu dersleri ve kredilerini gösterir onaylı öğrenim belgesi (Transkript)
 5- 3 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 
6- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili: 
a) Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. b) İkinci bir yükseköğretim programına kayıt olanlar 
25 Ağustos 2015 tarih 29456 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararının 11. maddesi 3.fıkrasında “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denilmektedir. Bu nedenle Üniversitemize ikinci üniversite olarak kayıt olan birinci öğretim öğrencileri de katkı payını yatıracaklardır.
 c) İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet şubesinden 21 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırabilmek için ATM'lerin "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi" menüsünden öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz. ATM'lerden öğrenim ücreti yatırmak için banka hesabınızın bulunması gerekmemektedir "Giriş" tuşuna basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır. Öğrenci numaranızı ve ödemeniz gereken öğrenim ücreti miktarını öğrenmek için tıklayınız. d) İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. e) Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! Kayıt Tarihleri ve yeri: 18-21 Ekim 2016 - Yerleştirildiğiniz Fakültelerde * Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. * Kayıt için Öğrencinin kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. * Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz * Kayıtlar belirlenen tarihlerde 08.30 – 17.30 saatleri arasında yapılacaktır. Kayıt için gelmeyen öğrenciler herhangi bir hak iddia edemezler. * Muafiyet Talebi için öğrencilerin Transkript (Aslı) ve Ders içerikleri ile birlikte yerleştirildiği akademik birime müracaat edecektir. 

  • 13 Ağustos, 2016