2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU İLANI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” gereğince, Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına kabul edilecek olan Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu öğrencilerde aranılacak koşullar, kontenjanlar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi ektedir.


  • 26 Mayıs, 2017