BANKA PROMOSYON İHALESİ SONUÇ DUYURUSU

BANKA PROMOSYON İHALESİ SONUÇ DUYURUSU

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2

1-Kurumun Adı

:Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

A) Adresi

:Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlük Alanya/ANTALYA

B) Telefon ve Faks Numarası

:0(242) 510 60 40- Faks : 0(242) 510 60 44

C) Elektronik Posta Adresi

:strateji@alanya.edu.tr

2-İhale Konusu

:Maaş ve diğer ödemelerle ilgili Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:320

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:1.363.441,37 TL.

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

:Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:30/11/2017 Perşembe günü, saat 13.30

 

          30/11/2017 tarihinde yapılan banka promosyon ihalesinde, açık artırmaya teklif mektuplarınca en iyi teklifi veren 3 (üç) banka katılmış olup açık artırmalarda verilen fiyatlarda, ekonomik açıdan kişi başı 2.200,00 TL. ile en avantajlı teklifi veren AKBANK A.Ş. Bankasıyla, protokol (sözleşme) imzalanması kararlaştırılmıştır. 

               Protokol süresi, başlangıç tarihi 01 Ocak 2018, bitiş tarihi 31 Aralık 2020 olmak üzere toplam 3 (üç) yıldır.

Banka, kişi başına tespit edilen promosyon tutarını peşin olarak 15 Ocak 2018 maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapılmaksızın kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her personelin hesabına aktaracaktır.

 Banka, promosyon anlaşmasından sonra, kurum merkez akademik ve idari birimlerine ataması yapılan veya ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonları, protokolün kalan süresi hesap edilerek sisteme dahil edilecek ve ilk maaş ödemesi ile birlikte ödeyecektir. Protokol başlangıç tarihiden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı; kişi başına belirlenen promosyon tutarının 36 aya bölünüp personelin maaş alacağı ay (protokolün bitiş tarihi esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  • 30 Kasım, 2017