ETKİNLİKLER HAKKINDA DUYURU

ETKİNLİKLER HAKKINDA DUYURU

Öğrenci Konseyimiz ve Öğrenci Kulüplerimizin, düzenleyecekleri etkinliklerde talep edilen mekân, malzeme, araç, tanıtım materyali, organizasyon, stand... vb. talepleri için;

1.Başkanlığımıza, en az 15 gün öncesinden başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yapılacak etkinliğin 15 gün öncesinde, verilmeyen talepler dikkate alınmayacaktır.

2.Etkinlik talepleri, ekte sunulan Etkinlik Düzenleme Talep Formuna istinaden yapılacaktır.

3.Konsey ve Kulüpler tarafından yapılan her etkinlik, yönetim kurulu tarafından karar alınarak (karar defterine işlenerek) yapılacaktır.   

4.Gezi taleplerinin olması halinde, form ile beraber ekte sunulan Taahhütnamenin doldurularak Başkanlığımıza sunulması gerekmektedir. 

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur.


  • 23 Aralık, 2016