Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Lisansüstü Öğrenci Alımı

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Lisansüstü Öğrenci Alımı

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için

aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Başvuru Tarihi

19 Aralık 2016 – 06 Ocak 2016 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi

 

9-10 Ocak 2017 (Mühendislik Fakültesinde yapılacaktır. Sınav Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’den öğrenilebilir.)

Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

16 Ocak 2017

Asıl Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi (Belge Teslimi ve Ders Seçimi)

23-30 Ocak 2017

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri (Belge Teslimi  ve Ders Seçimi)

30 Ocak - 1 Şubat 2017

Derslerin Başlaması

30 Ocak 2017

Başvuru Adresi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Binası Kestel Mah. Sigorta Cad. Alanya / ANTALYA

Online Başvuru

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 TELEFON

0 (242) 518 22 66 - 0 (242) 518 22 67

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. İlan kadrosuzdur.
  2. Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda bulunabilirler.
  3. Başvurular yukarıda belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.
  4. Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 

Ana Bilim Dalı

Programı

T.C Uyruklu Kontenjanı

Uluslararası Öğrenci Kontenjanı

Başvuru Şartları

ALES Türü ve Puanı

Yabancı Dil

İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans  Programı

5

-

 

Mühendislik Fakülteleri Bölümlerinden mezun olmak.

Sayısal /70

-

İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

30

-

Adaylar Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden lisans derecesine sahip olmalıdırlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen lisans mezunları yüksek lisans programını başarı ile tamamlamaları halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına direkt olarak girmeye hak kazanacaklarıdır. Açılan kontenjandan fazla başvuru olması halinde, jürinin yapacağı mülakatta başarılı olan adaylar programa kabul hakkı kazanırlar. Eğitim katkı payı 7200TL (1 Kredi başına ücret=240TL) olarak belirlenmiştir. Ödemeler 2 (İki) eşit taksit halinde Güz ve Bahar  dönemleri başında yapılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. 10 (On ) kişiden az kayıt olması durumunda program açılmayacaktır.

ALES şartı yoktur.

Yabancı Dil Puanı İstenmeyecektir.

Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Anabilim Dalı

Metalurji ve Malzeme Bilimi  Tezli Yüksek Lisans  Programı

3

-

 

 

 

 

Mühendislik Fakülteleri Bölümlerinden mezun olmak.

Sayısal /70

-

 

 

ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER

I. Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

1-   Mezuniyet Belgesi : Lisans” diplomasının ya da çıkış belgesinin aslıyla birlikte fotokopisi.

2-   Transkript:   Lisans eğitiminde aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslıyla birlikte fotokopisi. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir. Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu listeye göre hesaplanacaktır.)

Önlisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.

3-  Ales Belgesi: Yüksek Lisans için Programların karşılarında belirtilen alan türünden, istenilen puanı aldıklarını gösterir,      3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)

4-  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL, …eşdeğeri) bir sınavdan yabancı dil sınav sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)

5-   2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

6-   Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi.

7-  Yüksek Lisans Başvuru Formu: Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Yüksek Lisans programını ve özgeçmişini içeren form. (Yüksek Lisans Başvuru Formu  Enstitümüzden alınabilir veya  http://www.alanya.edu.tr adresinde yayınlanan ilan metniyle birlikte yayınlanacaktır.)

8-  EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

9- Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.

  • Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktı ve şifreleri ile gelmeleri gerekmektedir.

Not Hesaplaması:

ALES

%50

Lisans Not Ortalaması

%10

Yabancı Dil Sınav Notu

%10

Bilim Sınavı Notu

%30

 

Açıklamalar:

  • Bilim Sınavı Ana Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır.
  • Not Hesaplanması sonucunda en az 65 (altmışbeş) toplam puan ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilir.
  • Yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapıldıktan sonra kontenjan dahilinde öğrenciler yerleştirilecektir.
  • Başarılı olan ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

 


  • 31 Aralık, 2016