KİTAP İHTİYAÇ TALEBİ

KİTAP İHTİYAÇ TALEBİ

Kitap ihtiyaç talepleri 14 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır. Akademik ve İdari personellerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri ve başka uzatma işlemi yapılmayacağının bilinmesini önemle arz/rica ederiz.

Üniversitemiz Kütüphanesine öğretim elemanları ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu ders kitabı ve okuma kitapları satın alınması planlanmaktadır.

Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde görev yapan akademik personellerimizin kitap ihtiyaçlarını belirleyerek, ALKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Web sitesinde Hizmetlerimiz Linkinde “Kitap İstek ” menüsünden ilgili sayfaya kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıp 09/02/2018 tarihine kadar isteklerini bildirmeleri gerekmektedir.

2018 yılı içerisinde başka kitap satın alımı olmayacağından 2018-2019 eğitim öğretim yılı göz önüne alınarak ihtiyaçların belirlenmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize önemle arz/rica ederiz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


  • 08 Şubat, 2018