Öğretim Üyesi Alım İlanı 30.12.2016

Öğretim Üyesi Alım İlanı 30.12.2016

                30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede ve aynı tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanmıştır.

 

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

            Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Doçentler için Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gün içerisinde) Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz https://www.alanya.edu.tr/duyurular/ adresinden öğrenilebilir.

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 23.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların hangi dilden sınava gireceklerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans, doktora belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

 

 

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası Ticaret ABD

Doç.Dr.

3

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak, Kura Dayalı İstikrar Politikaları ve Bankacılık alanında çalışma yapmış olmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası Ticaret ABD

Doç.Dr.

3

1

Maliye bilim dalında, Doçent unvanı almış olmak, Katma Değer Vergisinde Teslim ve Ücretlerin Vergilendirilmesi konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Doç.Dr.

3

1

Fen Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Fen Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri hakkında çalışması bulunmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

3

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Matematik alanında Doktora yapmış olmak, Umbral Analiz konusunda çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak, Obez Çocuklara Uygulanan Egzersizin Etkileri konusunda çalışması olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak, Yamaç Paraşütü Sporu konusunda çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak, Öğretmenlerin Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı konusunda çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, Yöresel Yiyecekler İle Anadolu Yöresel Mutfakları konusunda çalışması olmak

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

2

Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimi ve Teknolojisi ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Meyve-Sebze İşleme Tekniklerinin Antioksidan İçeriği ve Biyoyararlılığı konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Elektrik Mühendisliği alanında yurtdışı doktoralı olup, Lazer Madde Etkileşimi konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Yurtdışı doktoralı olup, Mikro-akış Sistemlerinde Nano-boyutlu Parçacık Dinamiği konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Bilimleri ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, İlaç-protein Etkileşimi Tahmini İçin Özellik Seçimi ve Gözetimli Öğrenme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri ABD

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak, Polimerik Malzemelerin Elektrokimyasal Sentezi ve Elektrokromik Cihaz Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası Ticaret ABD

Yrd.Doç.Dr.

4

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Bilgi Yönetimi, Örgütsel Performans ve Web Kullanılabilirliği alanlarında çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi ABD

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Avrupa Birliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, göçün çevre sorunlarına etkisi üzerine çalışması olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Yrd.Doç.Dr.

4

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Yeşil Tüketim, Reklam ve Deneysel Tasarım alanında çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji ABD

Yrd.Doç.

3

1

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak, Tıbbi Farmakoloji ABD'nda doktora yapmış olmak,  Kök Hücre Uygulamaları ve Hücre Kültürü konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji ABD

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizyoloji uzmanı olmak, Deneysel Mikrocerrahi konusunda tecrübeli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji ABD

Yrd.Doç.

3

1

Akciğer Karsinomlu Olgularda EGFR, KRAS ve BRAF Mutasyonunun Mikroarray Yöntemiyle Belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak, Doğumsal İshal Hastalıkları konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Aile Hekimliği ABD

Yrd.Doç.

3

1

Okul Çocuklarında Hipertansiyon Prevelansı ve Risk Faktörleri konusunda çalışmaları olmak

 

 


  • 30 Aralık, 2016