Öğretim Üyesi İlanı (28.07.2017)

Öğretim Üyesi İlanı (28.07.2017)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

 

Başvuru Şartları:

 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların,  doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

Yardımcı Doçentlik kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

İlanımız Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında ve Posta gazetesinde 28/07/2017 tarihinde yayımlanmış olup, başvurular 11/08/2017 tarihinde sona erecektir.

Posta ile yapılan,  belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavları 15/08/2017 Salı günü saat 11.00’de Üniversitemiz Eğitim Fakültesi toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 

 

 

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

 

 

AÇIKLAMA

 

PROFESÖR

ADET

YRD.DOÇ.

ADET

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

1

 

1

Tedarikçi yönetimli envanter alanında çalışmaları bulunmak, ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

Makine Mühendisliği

Enerji

 

1

5

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Biyomekanik cihaz tasarımı ve görüntü işleme konularında çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Temel Bilimleri

Mühendislik Temel Bilimleri

 

1

4

Fizik alanında yurtdışı doktoralı olmak, nanomalzemelerin manyetik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

 

 

 

1

5

Ekonomi bilim dalında yurtdışı doktoralı olmak. Sağlık ve işçi ekonomisinde uygulamalı ekonometri konusunda çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

4

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bilim dalında yurtdışı doktoralı olmak. Okul öncesi dönem çocukları için yabancı dilde program, materyal ve ölçek geliştirmiş olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

 

1

4

Amerikan edebiyatı bilim dalında yurtdışı doktoralı olmak, globalleşme ve çok kültürlülük konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

2

MPV artışının derin ven trombozlu hastalarda etkisi konusunda çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

2

Dil kanserlerinde sağkalım konusunda çalışmaları olmak. Yüz plastik cerrahisi alanında sertifikaya sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

1

2

Perforatör flep modelleri tanımlaması konusunda çalışmaları olmak. Yüz nakli kliniğinde deneyimi olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

3

Lomber bölgede rijit rot sistemi ve transverse bağlayıcı sistemlerin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

1

1

Tiroidektomi sonrası hipokalsemi gelişimi ve granülamatöz mastit konularında çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

 

1

2

Anatomi anabilim dalında doktora yapmış olmak, yenidoğan ve kadavra organları üzerinde stereolojik ölçümler konusunda çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Pedodonti

 

1

4

Pedodonti uzmanı olmak, kütlesel kompozit rezin uygulaması konusunda çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler

Pedodonti

 

1

5

Pedodonti uzmanı olmak. Süt dişlerinde farklı teşhis yöntemleri ile çürük lezyonlarının tespiti konusunda çalışması olmak.

 

 


  • 28 Temmuz, 2017