Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Lisansüstü Öğrenci Alımı Hakkında Duyuru ve Yatay Geçiş Kontenjanları İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Lisansüstü Öğrenci Alımı Hakkında Duyuru ve Yatay Geçiş Kontenjanları İlanı

İLAN

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni öğrenci alınmayacak olup, aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Yatay Geçiş Lisansüstü Öğrencisi alınacaktır.

 

Lisansüstü Yatay Geçiş  Başvuru Tarihi

19 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsüne şahsen başvurulacaktır.

Yatay Geçiş Sonuçlarının Duyurulması

16 Ocak 2017

Yatay Geçişi Kazanan Adayların Kayıt Tarihi (Belge Teslimi ve Ders Seçimi)

23-30 Ocak 2016

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri (Belge Teslimi  ve Ders Seçimi)

30 Ocak -01 Şubat 2016

Derslerin Başlaması

30 Ocak 2016

 

Başvuru Adresi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Binası Kestel Mah. Sigorta Cad. Alanya / ANTALYA

Online Başvuru

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 TELEFON

0 (242) 518 24 21- 0 (242) 518 23 21

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

İşletme

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

2

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans

2

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Tezli Yüksek Lisans

2

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamak,
  2. Alınan tüm dersleri başarmak,
  3. Öğrenim gördüğü programda not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak,
  4. Tez çalışmasına başlamamak,
  5. Başvuruda bulunacağı ilgili lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 Adet Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

1 Adet Yüksek Lisans Transkript

1 Adet Lisans / Yüksek Lisans Diploması

1 Adet Lisans / Yüksek Lisans Transkript

1 Adet ALES Belgesi (lisansüstü eğitime başlarken verdiği)

1 Adet Yabancı Dil Belgesi (lisansüstü eğitime başlarken verdiği)

1 Adet Kimlik Fotokopisi

1 Adet Resim

1 Adet Özgeçmiş

1 Adet Disiplin suçu almadığını belirten yazı

 
 

  • 30 Aralık, 2016