Taşeron Çalışanlarına Önemli Duyuru

Taşeron Çalışanlarına Önemli Duyuru

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 127. Maddesine istinaden, Üniversitemizde görev yapan Alt İşveren İşçilerin (taşeron çalışanlar) ekte yer alan dilekçeleri doldurup aşağıda listelenmiş olan belgeleri hazırlayarak 02.01.2018 – 11.01.2018 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.

İSTENEN BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 2. Adli Sicil Belgesi (1 Adet) (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 3. Erkekler Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (1 Adet) (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 4. Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu (1 Adet)
 5. SGK Hizmet Dökümü (1 Adet) (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 6. Durumuna Göre Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadığını Gösterir Belge (1 Adet)
 7. Öğrenim Belgesi (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 8. Son 6 Ayda Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (8 Adet)
 9. Güvenlik Araştırma Formu
 10. Başvuru Formu (1 Adet)
 11. Feragat Beyannamesi (1Adet)

 • 02 Ocak, 2018