TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde kayıtlı olarak öğrenimlerine devam eden mevcut öğrencilerin söz konusu bölümün Turizm Fakültesine bağlanması sebebiyle, şahsi talepleri doğrultusunda  diplomalarının İşletme Fakültesi veya Turizm Fakültesi olarak düzenlenmesi, Üniversitemiz Senatosunun 11.01.2018 tarih ve 01/09 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 


  • 16 Ocak, 2018