Yardımcı Doçent Kadrosu Yabancı Dil Sınavı

Yardımcı Doçent Kadrosu Yabancı Dil Sınavı

30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede ve aynı tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanan akademik ilan neticesinde Üniversitemize başvuran Yrd. Doç. adaylarının İngilizce Yabancı Dil sınavı 16 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00’da Üniversitemiz İşletme Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır.

Duyurulur.


  • 10 Ocak, 2017